četvrtak, jul 02, 2020
Text Size

Organizaciona struktura

STRUČNI TIM

 

Dario Jokanović Direktor
Ljiljana Stevandić Rukovodilac pripreme proizvodnje
Borko Đukelić Rukovodilac rasadnika Laktaši
Ranko Kopanja Rukovodilac R.J. Kunova
Predrag Trkulja Rukovodilac R.J. Dubrava
Marko Janković Rukovodilac R.J. Martinac

 

 

 

 

 

Biološko-tehnički sektori obavljaju poslove uzgojnog šumarstva i djelatnosti iskorištavanja drvne sirovine. Tokom izvršavanja ovih djelatnosti obavlja se praktična nastava, naučno istraživački rad sa ogledima.

U "Industrijske plantaže" a.d. ukupno je zaposleno 86 radnika, sa sledećom kvalifikacionom strukturom.

školska sprema VSS VS SSS VK KV PK ukupno
broj zaposlenih 11 24 8 14 29 86


Plantaže

Preduzeće "Industrijske plantaže" na svojim posjedima proizvodi visokokvalitetne sadnice i proizvode od drveta.

Više o tome

Organizaciona struktura

Saznajte više o organizacionoj strukturi i menandžmentu preduzeća "Industrijske plantaže" a.d.

Više o tome

Istraživanje

Preduzeće "Industrijske plantaže" ima razvijenu saradnju sa raznim naučnim i istraživačkim institucijama.

Više o tome