Štampa

Pozivi

- Javni poziv za dostavljanje ponuda - br. 68/21 - 24.04.2021. godine

- Javni poziv za dostavljanje ponuda - br. 17/21 - 28.01.2021. godine

- Javni poziv za dostavljanje ponuda - br. 91/20 - 23.01.2020. godine

- Javni poziv za dostavljanje ponuda - br. 260/19 - 19.02.2019. godine

- Obrazac za cijenu ponuda

- Pravilnik o provođenju javne licitacije

- Oglas o prodaji motornog vozila - 15.02.2019. godine

- Javni poziv za dostavljanje ponuda - br. 156/19

- Javni poziv za dostavljanje ponuda - br. 349/18

- Javni poziv za dostavljanje ponuda - br. 179/17

- Javni poziv za dostavljanje ponuda - br. 90/17