subota, jun 22, 2024
Text Size

„Малољетници у сукобу са законом“

Дана 30.05.2016. године, представници „Индустријских плантажа“ а.д. Бања Лука су активно учествовали на састанку назива „Малољетници у сукобу са законом“, у оквиру пројекта израде приједлога критеријума за одабир правних лица за провођење васпитне препоруке и/или посебне обавезе „рад без накнаде у корист хуманитарне организације...“, а које се имају примјењивати на малољетне учиниоце кривичних дјела. Наведени пројекат је проведен под покровитељством УНИЦЕФ-а.

„Индустријске плантаже“ а.д. Бања Лука су уочиле велики значај овог пројекта за заједницу и спремне су помоћи као и активно учествовати у реализацији истог, нарочито кроз послове које смо спремни понудити за обављање кроз ову васпитну препоруку.

Сматрамо да се на овај начин може постићи како репресивна, тако и превентивна функција санкционисања малољетника, те се надамо даљој сарадњи као и успјешној реализацији овог пројекта.