ponedeljak, jul 22, 2024
Text Size

Ugovor o nabavci robe 1129/16

Дана 20.05.2016. године потписан је уговор о јавној набавци услуга- Сјеча,израда и извоз шдс четинара у РЈ Мартинац

Број уговора: 1129/16

Вриједност уговора: ЛОТ 1 – 8586,72 КМ без ПДВ-а

Вриједност уговора: ЛОТ 2 – 7347,84 КМ без ПДВ-а

Вриједност уговора: ЛОТ 3 – 2969,04 КМ без ПДВ-а

Вриједност уговора: ЛОТ 4 – 38789,76КМ без ПДВ-а

Вриједност уговора: ЛОТ 5 – 12880,08 КМ без ПДВ-а

Вриједност уговора: ЛОТ 6 – 65746,08 КМ без ПДВ-а

Рок трајања уговора 1 ( једна ) година

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

Опширније

Основни елементи закљученог уговора

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

Уговорни орган

Индустријске плантаже а.д. Бања Лука

Давалац услуга

Јенас д.о.о. Шипраге, Котор Варош

Поступак јавне набавке

Отворени поступак

Предмет уговора

Сјеча,израда и извоз шдс лишћара у одјелу 23 – ЛОТ 1 , Сјеча,израда, извоз и износ шдс лишћара у одјелу 26-ЛОТ 2, Сјеча,израда, извоз и износ шдс лишћара у одјелу 27-ЛОТ 3, Сјеча,израда, извоз и износ шдс лишћара и четинара у одјелу 29-ЛОТ 4, Сјеча,израда и извоз шдс четинара у одјелу 66-ЛОТ 5 и Сјеча,израда и извоз шдс четинара у одјелу 69-ЛОТ 6 у РЈ Мартинац

Вриједност набавке

ЛОТ 1 – 8586,72 КМ без ПДВ-а

ЛОТ 2 – 7347,84 КМ без ПДВ-а

ЛОТ 3 – 2969,04 КМ без ПДВ-а

ЛОТ 4 – 38789,76КМ без ПДВ-а

ЛОТ 5 – 12880,08 КМ без ПДВ-а

ЛОТ 6 – 65746,08 КМ без ПДВ-а

Рок извршења

1 ( једна ) година

Број и датум уговора

1129/16 од 20.05.2016. године

Четвртак, 16.06.2016. године у 12:56