subota, jun 22, 2024
Text Size

UPOZNAVANJE NA OPASNOST OD MINA


Upozoravanje na mine predstavlja jednu od  komponenti protivminskog djelovanja sa osnovnim ciljem da kroz edukaciju, informisanje putem medija ili direktnim kontaktom sa rizičnim ciljnim grupama podigne svijest o opasnosti od mina, smanji mogućnost novih nesreća i ukaže na dugoročnost opasnosti od mina i eksplozivna sredstva zaostala iz rata . Ciljne grupe ovog programa su djeca, povratnici i druge rizične kateogrije (lovci, ribolovci, šumski radnici, sakupljači šumskih plodova i dr.).

U okviru edukacije, pripadnici EUFOR LOT tima su 30.08.2016. godine u RJ Dubrava održali prezentaciju pod nazivom ,,Upozorenje o opasnosti od mina” . Prezentaciji je prisustvovao tehnički kadar ,, Industrijske plantaže” a.d. uz zajedničku diskusiju i dosadašnja iskustva naših kadrova pri obavljanju terenskih poslova .