ponedeljak, jul 22, 2024
Text Size

Ugovor o nabavci robe 1989/16

Дана 07.10.2016. године потписан је уговор о јавној набавци услуга- Уградња GPS уређаја и сателитско праћење службених возила

Број уговора: 1989/16

Вриједност уговора: 1500,00 КМ без ПДВ-а

Рок трајања уговора: 1 ( једна ) година

 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

Опширније

Основни елементи закљученог уговора

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

Уговорни орган

Индустријске плантаже а.д. Бања Лука

Добављач

GLOBAL GPS д.о.о.. Бања Лука

Поступак јавне набавке

Директни споразум

Предмет уговора

Уградња GPS уређаја и сателитско праћење службених возила

Вриједност набавке

1500,00 КМ без ПДВ-а

Рок извршења

1 ( једна ) година

Број и датум уговора

1989/16 од 07.10.2016. године

Четвртак 27.10.2016. године у 13:20

Број обавјештења: 4252-8-2-37/16