ponedeljak, jul 22, 2024
Text Size

Ugovor o nabavci robe 2038/16

Дана 12.10.2016. године потписан је уговор о јавној набавци роба-Набавка рачунара и рачунарске опреме

Број уговора: 2038/16

Вриједност уговора: 2439,09 КМ без ПДВ-а

Рок трајања уговора: 1 ( један ) мјесец

УГОВОР О НАБАВЦИ РОБА

Опширније

Основни елементи закљученог уговора

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РОБА

Уговорни орган

Индустријске плантаже а.д. Бања Лука

Добављач

АЛФ ОМ д.о.о. Бања Лука

Поступак јавне набавке

Директни споразум

Предмет уговора

Набавка рачунара и рачунарске опреме

Вриједност набавке

2439,09 КМ без ПДВ-а

Рок извршења

1 ( један ) мјесец

Број и датум уговора

2038/16 од 12.10.2016. године

Четвртак 27.10.2016. године у 13:26

Број обавјештења:4252-8-1-38/16