ponedeljak, jul 22, 2024
Text Size

POSJETA PREDUZEĆU ,, MERIDIJANA ” DOO

Stručni kadar privrednog drušva ,, Industrijske plantaže ” a.d. imao je priliku posjetiti pogon poslovnog partnera  ,, Meridijana  ” d.o.o. Gornji Brodac , Bijeljina,  specijalizovanog proizvođača impregnisanih stubova za elektrovodove,  željezničkih pragova, vinogradarskog kolja i ostalih drvnih sortimenata koji zahtijevaju hemijsku zaštitu drveta.


Tokom posjete upoznali su se sa kompletnim postupkom obrade stubova za elektrovodove i ostalih drvnih sortimenata kroz procese dorade, impregnacije, sušenja i dobijanja finalnog proizvoda.
Iskoristivši blizinu državne granice sa Republikom Srbijom, obavili su i vakcinaciju inžinjerskog kadra protiv COVID-19.