ponedeljak, jul 22, 2024
Text Size

Šume

Šume i šumska područja su bogatstva od opšteg značaja, koja se štite i održavaju u skladu sa odgovarajućim zakonskim propisima. Intenzivno gazdovanje šumskim potencijalima omogućava kontinuirano obnavljanje i dugotrajnu eksploataciju.

Značaj šuma je uslovljen njihovom funkcijom. Stabla štite zemljište od erozije, povoljno utiče na režim voda u određenom području, utiču na plodnost zemljišta, imaju značajan uticaj na klimatske promjene, stvaraju kiseonik i eliminišu prašinu i štetne gasove. Svojim izgledom daju nemjerljiv doprinos ljepoti pejzaža.

Aktivni odmor na područjima obraslim šumom je potreba savremenog stanovništva. Šumska područja su izuzetno bogata raznim prirodnim ljepotama. Šume stvaraju uslove za život mnogih biljnih i životinjskih vrsta. Daju veliki doprinos blagostanju i napretku savremenog stanovništva.

Preduzeće "Industrijske plantaže" u svojoj ponudi ima bogat izbor sadnica raznih vrsta drveta za pošumljavanje. Dokazani vrhunski kvalitet sadnica je rezultat višedecenijskog rada na selekciji i unapređenju matičnih biljaka.

Zaštita šumskog bogatstva se provodi na osnovu zakonskih propisa, naučnih saznanja i iskustava. Klimatske promjene, zagađenje, nekontrolisana eksploatacija i druge negativnosti modernog vremena u značajnoj mjeri ugrožavaju opstanak šuma, čime se ugrožava i opstanak živog svijeta. Značajne štete prave insekti, biljne bolesti i požari.

Velika sredstva i napori se ulažu u zaštitu šuma od bolesti i štetočina. Zaštita počinje u rasadnicima i drugim sjemenskim objektima. Najveći značaj u protivpožarnoj zaštiti se pridaje preventivnim mjerama. Procjene ugroženosti, organizovano osmatranje, brza lokalizacija požara i druge mjere stvaraju potrebne uslove za očuvanje šumskog bogatstva neprocjenjive vrijednosti.

Iskorištavanje šuma se izvodi uz očuvanje ravnoteže i stvaranje uslova za obnovu i održiv razvoj. Očuvanje prirodne ravnoteže je najbolja garancija za dugoročno iskorištavanje šumskih potencijala.

Nekontrolisano iskorištavanje dovodi do erozije zemljišta i drugih promjena koje negativno utiču na živi svijet i okolinu.