ponedeljak, jul 22, 2024
Text Size

MEĐUNARODNI SAJAM ŠUMARSTVA I ŠUMARSKE TEHNIKE – INTERFORST 2014.

Dana 16-20 jula 2014. godine u Minhenu je održan Međunarodni sajam šumarstva i šumarske tehnike – Interforst 2014.

To je vodeći međunarodni sajam šumarstva koji predstavlja simbol inovacija na području šumarske tehnologije na kojem su predstavljene raznovrsnosti šumarske industrije od pošumljavanja , sječe do pilane.

Sajam se održava od 1970. godine, a ove godine je obilježilo svoje 12-to izdanje. Sljedeći sajam se održava 2018.godine.

Sajam se održava u jednom od najmodernijih izložbenih centara u svijetu sa više od 70.000 m2 bruto površine, gdje je bilo predstavljeno 450 izlagača iz 27 zemalja, a najviše iz Njemačke, zatim iz Finske, Francuske, Italije, Holandije, Austrije Švedske i Švicarske, gdje su predstavljeni najnoviji proizvodi iz oblasti šumarstva.

Ponuda je bila impresivna; pošumljavanje i njega, zaštita šuma, sječa šuma, skladištenje trupaca, izgradnja i održavanje šumskih puteva, transportna sredstva za drvnu industriju, tehnologija obrade drveta, čuvanje šuma, zaštita na radu i još mnogo toga.

Na dan otvaranja sajma, 16.07. stručni tim preduzeća Industrijske plantaže je posjetila sajmište i uvjerila se u impozantnost dostignuća u šumarskoj struci baziranih prevashodno kroz savremenu eksploataciju, na korištenje kako sporednih šumskih proizvoda ( prerade šum.otpada u cilju stvaranja biomase) , tako i savremene proizvodnje sadnog materijala, adekvatnom pristupu obradi zemljišta, a sve u cilju stvaranja najpovoljnijih uslova za podizanje novih plantažnih nasada.

Dana 16-20 jula 2014. godine u Minhenu je održan Međunarodni sajam šumarstva i šumarske tehnike – Interforst 2014.

To je vodeći međunarodni sajam šumarstva koji predstavlja simbol inovacija na području šumarske tehnologije na kojem su predstavljene raznovrsnosti šumarske industrije od pošumljavanja , sječe do pilane.

Sajam se održava od 1970. godine, a ove godine je obilježilo svoje 12-to izdanje. Sljedeći sajam se održava 2018.godine.

Sajam se održava u jednom od najmodernijih izložbenih centara u svijetu sa više od 70.000 m2 bruto površine, gdje je bilo predstavljeno 450 izlagača iz 27 zemalja, a najviše iz Njemačke, zatim iz Finske, Francuske, Italije, Holandije, Austrije Švedske i Švicarske, gdje su predstavljeni najnoviji proizvodi iz oblasti šumarstva. Ponuda je bila impresivna;

pošumljavanje i njega, zaštita šuma, sječa šuma, skladištenje trupaca, izgradnja i održavanje šumskih puteva, transportna sredstva za drvnu industriju, tehnologija obrade drveta, čuvanje šuma, zaštita na radu i još mnogo toga.