Greška
  • Delete failed: 'plg_aklazy.php.tmp'
subota, jun 22, 2024
Text Size

Ugovor o nabavci robe 628/15

Дана 24.04.2015. године потписан је уговор о јавној набавци роба- храна и прехрамбени артикли

Број уговора: 628/15

Вриједност уговора: 46.135,06 КМ без ПДВ-а

Рок трајања уговора 1 ( једна ) година


 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ РОБА

Основни елементи закљученог уговора

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РОБА

Уговорни орган

Индустријске плантаже а.д. Бања Лука

Добављач

Примапром д.о.о. Бања Лука

Поступак јавне набавке

Конкурентски захтјев

Предмет уговора

Храна и прехрамбени артикли

Вриједност набавке

46.135,06 КМ без ПДВ-а

Рок извршења

1 ( једна ) година

Број и датум уговора

628/15 од 24.04.2015. године

Сриједа, 20.05.2015. године у 13:42