Štampa

Odluke

Ovde možete pročitati odluke donesene na Devetoj vanrednoj skupštini akcionara održanoj 22.12.2017. godine