Štampa

Odluke sa šeste vanredne sjednice akcionara

Ovde možete pročitati Odluke sa šeste vanredne sjednice akcionara "Industrijske plantaže" A.D. Banja Luka održane 23.12.2014. godine