ponedeljak, jul 22, 2024
Text Size

Ugovor o nabavci robe 1115/16

Дана 19.05.2016. године потписан је уговор о јавној набавци роба-набавка плочица за обиљежавање шдс.

Број уговора: 1115/16

Вриједност уговора: 6000.00 КМ без ПДВ-а

Рок трајања уговора: 1 ( једна ) година


 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ РОБА

Опширније

Основни елементи закљученог уговора

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РОБА

Уговорни орган

Индустријске плантаже а.д. Бања Лука

Добављач

Ратковић д.о.о.. Бања Лука

Поступак јавне набавке

Директни споразум

Предмет уговора

Набавка плочица за обиљежавање шдс.

Вриједност набавке

6000,00 КМ без ПДВ-а.

Рок извршења

1 ( једна ) година

Број и датум уговора

1115/16 од 19.05.2016. године

Петак, 17.06.2016. године у 08:24