ponedeljak, jul 22, 2024
Text Size

Ugovor o nabavci robe 1131/16

Дана 20.05.2016. године потписан је уговор о јавној набавци услуга- Сјеча,израда и извоз шдс четинара у РЈ Кунова

Број уговора: 1131/16

Вриједност уговора: ЛОТ 1 – 38747,04 КМ без ПДВ-а

Вриједност уговора: ЛОТ 2 – 29576,08 КМ без ПДВ-а

Рок трајања уговора 1 ( једна ) година

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА

Опширније

Основни елементи закљученог уговора

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

Уговорни орган

Индустријске плантаже а.д. Бања Лука

Давалац услуга

Јенас д.о.о. Шипраге, Котор Варош

Поступак јавне набавке

Отворени поступак

Предмет уговора

Сјеча,израда и извоз шдс четинара у одјелу 24 – ЛОТ 1 , Сјеча,израда и извоз шдс четинара у одјелу 45 -ЛОТ 2 у РЈ Кунова

Вриједност набавке

ЛОТ 1 – 38747,04 КМ без ПДВ-а

ЛОТ 2 – 29576,08 КМ без ПДВ-а

Рок извршења

1 ( једна ) година

Број и датум уговора

1131/16 од 20.05.2016. године

Четвртак, 16.06.2016. године у 13:30